Missie en zending

“Als Franciscanessen willen wij
vreugde, angst, zorg en hoop
van mensen om ons heen delen,
bij voorkeur van hen, die arm,
onderdrukt en uitgesloten zijn.
Wanneer voor kortstondige
en onverwachte noden onze hulp
wordt ingeroepen zullen wij
zoveel mogelijk hieraan beantwoorden”.

Constituties 4.7

Onze Congregatie is de eerste Congregatie van vrouwelijke religieuzen die zich gewijd heeft aan het werk in de buitenlandse missies.

Onze stichteres, Mère Marie Joseph, durft al in 1842, tien jaar na de stichting van de Congregatie, dit missiewerk aan. Een reis naar de missie, of dit nu Curaçao, Bonaire, Aruba of Suriname betrof was toen nog een hele onderneming en het moet een vreemde ervaring zijn geweest dat religieuzen zich begaven naar deze verre streken en volkeren. Een zuster vertrok naar de missie om nooit meer naar Nederland terug te keren.

Vanaf het begin is er hard gewerkt. Dit bleek al in 1892 toen de missie van Curaçao haar gouden jubileum vierde. Behalve een pensionaat en een weeshuis hadden de zusters toen al 13 scholen die bezocht werden door 2783 leerlingen waarvan er 2564 tot de minderbedeelden behoorden. Onze zusters waren lange tijd de enige onderwijsgevende Congregatie op de eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba.