Publicaties

MET BIDDEND HART

Geschiedenis van de zusters Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal.

Geschreven door Marie-Antoinette Willemsen. Uitgeverij Verloren B.V. 2020

Leefregel van de Reguliere Derde Orde van Franciscus van Assisi

Uitgave: Werkgroep K. 750, Utrecht, 1983

De Geest van de congregatie van de zusters Penitenten recollectinen van de onbevlekte ontvangenis van Roosendaal

N.V. Grafische Kunstinrichting J. Van Poll Suykerbuyk Roosendaal.

Leven van de Eerwaarde Mère MarieJoseph van Jezus

Stichteres van de congregatie der religieuzen penitenten-recollectinen van de onbevlekte ontvangenis van Roosendaal.

Ter drukkerij van “Bisdom van ’s Hertogenbosch, in het Instituut door Doofstommen St. Michiels-Gestel"

Ik zet mijn boog in de wolken

Gedenkboekje bij het honderd vijftig-jarig bestaan van de congregatie van de zusters Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal.

1832 - 1 september 1982

Vierentachtig verdiepingen

Beelden en woorden bij de vierentachtig huizen gesticht en bewoond door de zusters Franciscanessen van Roosendaal.

Een verborgen schat

De spiritualiteit van de Franciscanessen van Dongen, Etten en Roosendaal.

Judith de Raat
Titus Brandsma Instituut uitgegeven door Valkhof Pers.