Deel van een groter geheel

Sinds de tijd van de vernieuwing ontstaan geleidelijk aan ook allerlei samenwerkings-verbanden. De franciscaanse familie verenigt zich in de FS = de Franciscaanse Samenwerking waarbij alle orden en congregaties, waaronder ook onze Congregatie,
zich aansluiten. De spiritualiteit van Franciscus wordt hervonden en tot grote bloei en inspiratie gebracht. Een dertigtal jaren later gaat de FS op in de FB = de Franciscaanse Beweging die o.a. jaarlijks een kapittel houdt ter verdieping en inspiratie.

Landelijk verenigen de zusters, paters, broeders en monialen zich in de ene Konferentie Nederlandse Religieuzen. De Congregatie is actief lid van deze konferentie.

Het bestuur van de Congregatie maakt deel uit van de Sectie Actieve Vrouwelijke Religieuzen van het Bisdom van Breda. Door hun halfjaarlijkse samenkomsten groeien deze besturen steeds meer naar elkaar toe in een hartelijke, vertrouwelijke verstandhouding.